• Zakończenie roku klas 3
  • Narty
  • Wycieczka 1e
  • Najlepsi z najlepszych
  • Biologia

Towarzystwo Przyjaciół II LO


Deklaracja członkowska

Opis działalności