• Narty
  • Zakończenie roku klas 3
  • Biologia
  • Biologia
  • Najlepsi z najlepszych

Społeczność szkoły


Rada Rodziców

Dyrekcja

Pracownicy szkoły

Klasy i wychowawcy

Samorząd szkolny

Szkolna Grupa Wolontariatu

Towarzystwo Przyjaciół II LO

Patroni i partnerzy szkoły