• Najlepsi z najlepszych
  • Wycieczka 1e
  • matura IB
  • Zakończenie roku klas 3
  • Narty

Społeczność szkoły


Rada Rodziców

Dyrekcja

Pracownicy szkoły

Klasy i wychowawcy

Samorząd szkolny

Szkolna Grupa Wolontariatu

Towarzystwo Przyjaciół II LO

Patroni i partnerzy szkoły