• Biologia
  • Zakończenie roku klas 3
  • Narty
  • erazmus
  • Wycieczka 1e

Przedmioty nauczane dwujęzycznie


Biologia doświadczalna

Chemia doświadczalna

Geografia doświadczalna

Fizyka doświadczalna

Matematyka w zastosowaniach

Historia

Wiedza o kulturze