• Biologia
  • Wycieczka 1e
  • Narty
  • Zakończenie roku klas 3
  • erazmus

Pracownicy szkoły


Administracja i obsługa

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele dwujęzyczni

Nauczyciele Matury Międzynarodowej (IB)

Pedagog i psycholog