• Chemia
  • Najlepsi z najlepszych
  • Biologia
  • Wycieczka 1e
  • erazmus

Pracownicy szkoły


Administracja i obsługa

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele dwujęzyczni

Nauczyciele Matury Międzynarodowej (IB)

Pedagog i psycholog