• Chemia
  • Zakończenie roku klas 3
  • Najlepsi z najlepszych
  • wosp
  • Wycieczka 1e

Nauki humanistyczno-społeczne


Patronat Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

Patronat Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu

Współpraca z Instytutem Kulturoznawstwa UWr we Wrocławiu

Edukacja europejska

Edukacja prawna

Projekt edukacyjny "Miejsca pamięci Auschwitz"

Klub Miłośników Teatru "Kurtyna w górę"

Szkolny Klub Filmowy

Szkolna Grupa Archeologiczna "Aureus"

Strefa Militarna Kopernika

Katecheza w IILO

Wydarzenia humanistyczno-społeczne

Wykłady, sesje naukowe, wystawy, warsztaty, spotkania