• Wycieczka 1e
  • Zakończenie roku klas 3
  • erazmus
  • Biologia
  • Narty

Nasze sukcesy i osiągnięcia


Najlepsi z najlepszych

Sukcesy uczniów

Nagrody

Leszczyński Laur Oświaty

Olimpiady, konkursy, zawody sportowe

Rankingi

Edukacyjna Wartość Dodana

Raport poewaluacyjny SEO