• Wycieczka 1e
  • Chemia
  • Narty
  • Najlepsi z najlepszych
  • wosp

Nasze sukcesy i osiągnięcia


Najlepsi z najlepszych

Sukcesy uczniów

Nagrody

Leszczyński Laur Oświaty

Olimpiady, konkursy, zawody sportowe

Rankingi

Edukacyjna Wartość Dodana

Raport poewaluacyjny SEO