• erazmus
  • Chemia
  • Wycieczka 1e
  • Najlepsi z najlepszych
  • Biologia

Nasze sukcesy i osiągnięcia


Najlepsi z najlepszych

Sukcesy uczniów

Nagrody

Leszczyński Laur Oświaty

Olimpiady, konkursy, zawody sportowe

Rankingi

Edukacyjna Wartość Dodana

Raport poewaluacyjny SEO