• Biologia
  • Zakończenie roku klas 3
  • Narty
  • Najlepsi z najlepszych
  • Wycieczka 1e

IB Pride - sukcesy i osiągnięcia


Osiągnięcia uczniów IB

Olimpiady, konkursy i zawody sportowe IB