• Zakończenie roku klas 3
  • Wycieczka 1e
  • matura IB
  • Najlepsi z najlepszych
  • Chemia

Geografia doświadczalna


Współpraca z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie

Współpraca z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr

Współpraca z Wydziałem Geografii UAM w Poznaniu

Geografia doświadczalna na lekcjach

Blog geograficzny GeoKopernik

Warsztaty z kartografii i topografii

Warsztaty z meteorologii

Warsztaty terenowe

Analizy pogody

Kopernix Traveler IQ Chalange

Szkolna Stacja Meteo

Globetrotter

Ciekawostki geograficzne

Wydarzenia

Prace badawcze uczniów z geografii