• Wycieczka 1e
  • erazmus
  • Chemia
  • Najlepsi z najlepszych
  • Biologia

Geografia doświadczalna


Współpraca z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie

Współpraca z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr

Współpraca z Wydziałem Geografii UAM w Poznaniu

Geografia doświadczalna na lekcjach

Blog geograficzny GeoKopernik

Warsztaty z kartografii i topografii

Warsztaty z meteorologii

Warsztaty terenowe

Analizy pogody

Kopernix Traveler IQ Chalange

Szkolna Stacja Meteo

Globetrotter

Ciekawostki geograficzne

Wydarzenia

Prace badawcze uczniów z geografii