• Narty
  • Wycieczka 1e
  • Biologia
  • Biologia
  • Zakończenie roku klas 3

Biologia doświadczalna


Patronat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Patronat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Biologia doświadczalna na lekcjach

Wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe

Akcje ekologiczne

Akcje środowiskowe

Olimpiady i konkursy z biologii

Projekt edukacyjny "GLOBE"

Szkolny konkurs Wiedzy o AIDS

Szkolny konkurs przyrodniczy "Między biologią a chemią"