• Pismo Prezydenta Miasta leszna

Pismo Prezydenta Miasta leszna

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dotyczące rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Zdjęcie: Pismo Prezydenta Miasta leszna

BartłomiejKaźmierczak
2018-09-03 12:18:45