Rozstrzygnięcie przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn.: "Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie"

Plik do pobrania: img506.pdf

BartłomiejKaźmierczak
2018-08-06 23:35:21