Każdy znaczek wspiera misje

Podziękowania

Na koniec roku szkolnego dotarł do nas list z podziękowaniami za przekazane w maju znaczki pocztowe.
Akcja trwa nadal! Zbieramy więc znaczki, by pomóc ubogim pośród których pracują misjonarze.
Pamiętajcie - znaczki mają być zużyte, ale nie mogą być uszkodzone. Nie należy ich odklejać z koperty czy kartki lecz wyciąć z około półcentymetrowym marginesem.

Zdjęcie: Każdy znaczek wspiera misje

DagmaraKulasik
2018-06-20 21:07:54