• Poszukiwacze tajemniczego zamku
  • Poszukiwacze tajemniczego zamku
  • Poszukiwacze tajemniczego zamku
  • Poszukiwacze tajemniczego zamku
  • Poszukiwacze tajemniczego zamku

Rekrutacja - nabór elektroniczny


Poszukiwacze tajemniczego zamku

Wyjazd koła archeologicznego na badania wykopaliskowe w Chodzieży.

W dniach 17-19 maja 2017 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie brali udział w ekspedycji archeologicznej w Chodzieży. Celem badań było potwierdzenie, czy element wyburzonej na początku lat 90-tych XX wieku fabryki fajansu i porcelitu w Chodzieży był dawnym zamkiem wzniesionym prawdopodobnie u schyłku XV lub na początku XVI wieku.
Budowla która na pierwszy rzut oka robiła dość smutne wrażenie miała zostać poddana ekspertyzom architektonicznym. W tym celu uczniowie związani z kołem archeologicznym brali udział w pracach badawczych polegających na oczyszczeniu terenu wokół bryły domniemanego zamku. W tym celu założono dwa wykopy i ściągnięto warstwę gruzu i ziemi o miąższości ok. 0,5 metra. W trakcie prac zostały odsłonięte relikty zabudowy datowane na XIX i XX wiek. Były one związane z wykorzystaniem bryły dawnego zamku przy budowie fabryki fajansu w 1852 roku. W zamku usunięto stropy, a następnie zainstalowano dwa piece kopułowe do wypału fajansu (później też porcelitu), jednocześnie wokół tej budowli powstały kolejne budynki fabryczne. Podczas prac na obszar wykopalisk przybył dr inż. Arch. Andrzej Legendziewicz, który dokonał analizy zachowanych cegieł oraz zaprawy, którymi były łączone. Dzięki tym badaniom udało się potwierdzić, że znaczna część przyziemia zachowanych ruin powstała jako budowla gotycka, zostały też odkryte późniejsze przebudowy zamku w okresie renesansu oraz baroku. W trakcie badań starano się również znaleźć relikty murów związane z kolejnymi fazami rozbudowy zamku, niestety bezskutecznie. Ostatnim sukcesem było pozyskanie bogatego zbioru ceramiki datowanej na okres nowożytny (XVI-XVIII wiek) oraz dużej ilości porcelitu i fajansu. Po zakończonych badaniach terenowych członkowie koła archeologicznego przystąpili do zabezpieczenia pozyskanych zabytków, które najpierw zostały dokładnie umyte, a następnie zapakowane do bardziej szczegółowej analizy. Na szczęście oprócz ciężkiej (ze względu na bardzo upalne dni) pracy znalazł się czas na relaks oraz integrację przy grillu. Już wkrótce uczniowie Kopernika będą mogli wziąć udział w dwóch kolejnych ekspedycjach archeologicznych, które będą się odbywać w wakacje.

Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku Zdjęcie: Poszukiwacze tajemniczego zamku

MarekKaczmarek
2017-05-19 18:35:55